Frue Plads – Københavns Universitet

27. september 2005

Frue Plads

Englændernes bombardementet af København 3.-5. september 1807 ramte universitetet hårdt: Universitetsbygningen mod Vor Frue Kirkegård samt professorresidenserne på hjørnerne af Fiolstræde og Store Kannikestræde udbrændte, og det samme gjaldt Frue Kirke. Derimod blev Kommunitetsbygningen ud mod Nørregade og det lille konsistoriehus inde på universitetetsfirkanten skånet.

Frue plads med beskyttelsesrum fra 1940-45.

Universitetet benyttede sammen med Magistraten lejligheden til at sløjfe kirkegården, der gav plads til den nuværende Frue Plads.

Herefter tog man fat i genopbygningen. Tidens førende arkitekt, C.F. Hansen, indledte i 1811 arbejdet på den nye Frue Kirke, og byggeriet var afsluttet 1829.

C.F. Hansen fik også overdraget opgaven med den nye Vor Frue Skole, der før bombardementet havde ligget under snævre forhold i Dyrkøb. Ved et mageskifte med universitetet erhvervede skolen grunden langs Fiolstræde, hvor en af de udbrændte residenser havde ligget, og C.F. Hansens skolebygning kunne tages i brug i 1816.

Skolen havde ønsket at skifte navn til Københavns Katedralskole, men dette strandede på protester fra Roskilde Katedralskole, og i 1817 fik skolen i stedet navnet Metropolitanskolen. Da denne i midten af 1930´erne flyttede til Nørrebro overtog universitetet bygningen, i dag kendt som Metroannekset.

Se også Busterne foran hovedbygningen.