Zoologisk Museum – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > Z > Zoologisk Museum

24. september 2025

Zoologisk Museum

Universitetet gennemførte i det 19. århundrede et betydeligt byggeprogram. En vigtig del heraf var opførelsen af tidssvarende bygninger til de to naturvidenskabelige museer. Den første var et nyt zoologisk museum, opført i årene 1864-71 på den sidste ledige større byggegrund i Universitetsfirkanten ud mod Krystalgade. Arkitekt var Chr. Hansen, der arbejdede tæt sammen med museets direktør, professor zoologiæ Japetus Steenstrup.

Stik af Museumshallen i Krystalgade, Illustreret Tidende 1871. Klik for stor størrelse.

Bygningen, der er af internationalt format, er interessant derved at den er det første eksempel på en bygning i Danmark, der er opført eksplicit med det formål at huse et museum, hvilket præger den. Mest markant ved den smukke centralhal, der egentlig blot er en lysskakt. Fordi det overordnede hensyn i en tid uden effektive kunstige lyskilder var at skaffe så meget dagslys som muligt ind i bygningen, for derved at opnå det maksimale udstillingsareal. Samlingerne blev herefter placeret omkring centralhallen.

Dette for sin tid hypermoderne midterhalsprincip blev senere kopieret i museerne i blandt andet Hamburg, Leiden og Paris. Også med hensyn til præsentationen stod museet for en nyskabelse, idet museets første direktør, professor Japetus Steenstrup, gennemførte, at museet blev organiseret i tre afdelinger: med de laveststående dyr – hvirveldyrene – i stueetagen, leddyrene i mezzaninetagen og de højeststående dyr i øverste etage, således at den besøgende så at sige blev ført op gennem evolutionen.

Museet kom til at opfylde et dobbelt formål: at være et instrument i den zoologiske undervisning og forskning og samtidig et populært besøgsmål for den københavnske og den danske befolkning.

I 1965 blev det gamle og utidssvarende museum lukket for publikum, og i 1970 kunne det nuværende Zoologisk Museum åbne for publikum i en nyopført bygning på hjørnet af Universitetsparken og Jagtvej på Nørre Campus, tegnet af kgl. bygningsinspektør Preben Hansen.

Efter Zoologisk Museums flytning fra Krystalgade blev museumsbygningen i nogle år anvendt til undervisning, indtil den efter en gennemgribende istandsættelse i 1982 blev taget i anvendelse af universitetets administration.

Se mere om Zoologisk Museum på www.zoologi.snm.ku.dk