Stipendium regium – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > S > Stipendium regium

09. oktober 2018

Stipendium regium

Stipendium Regium – Kongens Rejsestipendium, blev stiftet i 1569 som en del af Kommunitetet, og kan siges at være det første danske formelle forskeruddannelsesprogram.

Melchior Lorchs stik af Frederik II

Melchior Lorchs stik af Frederik II

Stipendiets forml var at sikre fire danske studerende – tre teologer og en mediciner – et ophold i udlandet. Disse skulle have erhvervet den filosofiske magistergrad, og skulle, som det fremgår af fundatsen, være kvalificerede til under udlandsopholdet at erhverve den teologiske eller medicinske doktorgrad. Således at de på den måde kunne kvalificere sig til et embede som biskop eller til et professorat ved Universitetet.

Stipendiet var på 100 daler om året, en anseelig sum, der svarede til den juridiske professors årsgage, og klostrene i Sorø, Antvorskov og Ringsted, der endnu eksisterede i 1569, blev pålagt tilsammen at udrede den nødvendige 400 daler årligt.

Stipendium Regium fik sammen med flere privat stiftede rejselegater stor betydning for Universitetet, i og med at stort set samtlige dansk og norsk fødte professorer ved Københavns Universitet – og det var langt de fleste – frem til efter 1800 inden udnævnelsen havde været på ofte langvarige studieophold i udlandet. Hvilket var med til at sikre, at det faglige niveau ved Universitetet fulgte det europæiske.