Sceptrene – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > S > Sceptrene

05. februar 2018

Sceptrene

Helt fra Universitetets grundlæggelse i 1479 har dets rektor været betragtet som en betydningsfuld person, hvilket blandt er kommet til udtryk i forskellige værdighedstegn, herunder sølvsceptrene.

Om Christian I i overensstemmelse med tidens sædvane skænkede sit nye universitet et særligt scepter, ved vi ikke, kun ved vi, at Universitetet i 1498 selv bekostede et scepter, der siden i overensstemmelse med statutten blev båret foran rektor. Derimod ved vi, at Christian III ved højtideligheden i Frue Kirke i anledning af universitetets fornyelse 9. september 1537 egenhændigt lagde et nyt rektorscepter i hænderne på rektor Christian Thorkelsen Morsing.

Herefter blev de to sceptre båret foran rektor ved enhver akademisk højtidelighed. Ved glædelige lejligheder strålede de nypudsede i deres fulde glans, ved sørgelige var de overtrukne med sort sørgeflor.

De to sceptre blev ødelagt ved englændernes bombardement i 1807. De blev halvsmeltede fundet i gruset, og derefter gemt en årrække. Men i 1836, hvor universitetets økonomi, som så ofte siden, var i dårlig forfatning, og måtte grundigt reorganiseres, blev resterne af sceptrene solgt for metalværdien, således at, som retshistorikeren Henning Matzen siger: ”intet, ikke en Gang en Tegning deraf, nu er levnet”.