Prisopgaver – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > P > Prisopgaver

04. september 2015

Prisopgaver

Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 1769-91, udskrevet prisopgaver.

Ved en prisopgave, også kaldet prisspørgsmål, forstås en opgave, stillet af et universitet, et videnskabeligt selskab, en erhvervsvirksomhed, et dagblad, en organisation, et politisk parti etc. Adgangen til at besvare prisspørgsmål kan være åben for alle, eller være begrænset til bestemte befolkningsgrupper efter alder, uddannelse osv. og den kvalificerede besvarelse modtager en belønning, der kan være en medalje, et pengebeløb, et forbrugsgode som for eksempel en rejse, eller en kombination heraf. Nogle universiteter udskriver prisopgaver hvert år, medens de fleste af de andre former for prisopgaver mere har karakter af éngangsforeteelser, udløst af en eller anden særlig begivenhed som et jubilæum eller en anden mærkedag.

Prisopgavernes guldmedalje

Guldmedaljen.

Prisopgaver ved Københavns Universitet

Prisspørgsmålinstitutionen blev indført ved Københavns Universitet første gang i årene 1762-68. Herefter hvilede institutionen indtil 1791, efter hvilket år der så vidt vides årligt er blevet prisspørgsmål.

Reglerne for prisopgaverne har på mange måder holdt sig forbløffende konstante gennem institutionens mere end 200 år, men er naturligvis blevet tilpasset tidernes skiftende krav. Der blev oprindelig kun udskrevet et begrænset antal prisspørgsmål om året. I takt med den videnskabelige udvikling steg tallet. Ifølge de regler, der har været gældende de sidste generationer, er det fakulteterne, der afgør hvor mange prisspørgsmål der årligt skal udskrives, og i hvilke fag. Tommelfingerreglen har været, at der skal udskrives prisspørgsmål i alle de fag, eller større dele af et fag, der er repræsenteret på universitetet.

Oprindelig var adgangen til at indlevere besvarelser af universitetets prisspørgsmål begrænset til akademiske borgere. I 1868 blev dette ændret til at alle, som ikke havde opnået fast kongelig ansættelse kunne aflevere. Siden (det vides ikke præcis hvornår) blev dette ændret til at alle under 30 år kunne aflevere besvarelser. Blandt andet på grund af de mange ældre universitetsstuderende blev dette fra 1980'erne ændret til den nuværende regel, at alle uanset alder kan aflevere en besvarelse af et prisspørgsmål. Dog således at adgangen for kandidater fra de videregående uddannelsesinstitutioner er begrænset til de to førstkommende udskrivninger efter opnået kandidatgrad.

Praktisk omkring prisopgaverne

Prisopgaverne udskrives i forbindelse med årsfesten i november og skal afleveres i januar i det næstfølgende år (prisopgaver udskrevet i 2000 afleveredes januar 2002), bortset fra enkelte fag, hvor der på grund af krav til feltstudier og lignende kan gives yderligere et år, en mulighed der blandt andet er blevet anvendt indenfor geologi.

Groft sagt kan man sige, at en besvarelse forventes at svare til resultatet af et års arbejde.

Belønning

Belønningen for den gode besvarelse var oprindelig en guldmedalje. Ud over guldmedaljen var der fra gammel tid den mere forbeholdne anerkendelse, som kaldtes accessit (frit oversat: Han er kommet nær), og som i 1972 blev ændret til sølvmedalje.

Med belønningerne følger et pengebeløb. Endelig har direktør Ib Henriksens Fond siden midten af 1980'erne tildelt medaljemodtagerne et rejselegat.

Betydning

Traditionelt har besvarelsen af et prisspørgsmål været betragtet som det første skridt i et akademisk karriere forløb. Det kunne til tider i "professorvældets" dage medføre, at der direkte blev udskrevet prisspørgsmål til studerende, som kunne være udslaggivende ved tildeling af kandidat- og seniorstipendier. Op til vor tid har denne funktion været mest tydelig inden for lægevidenskaben. Efter indførelsen af en formaliseret forskeruddannelse fra 1980'erne – ph.d.-uddannelsen – har prisopgaverne delvis mistet den betydning, de måtte have haft som starskuddet til en karriere i den videnskabelig løbebane, og antallet af besvarelser har fra 1990'ernes været faldende.

Læs mere om prisopgaverne samt de belønnede opgaver her.