Licentiat – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > L > Licentiat

03. maj 2011

Licentiat

Licentiatgraden, forkortet lic. (lic. agro., lic. jur.,  lic. theol. osv.). er en akademisk grad, et trin lavere end doktor. Graden, der går tilbage til universiteterne i Bologna og Paris, synes fra først af alene at have været brugt som betegnelse for personer, der var fundet værdige til at disputere for magister- eller doktorgraden, uden at de af den grund blev optagne i universitetslærernes lav eller organisationer.

En tilsvarende betydning blev i Danmark i universitetsfundatsen 1539 tillagt licentiatgraden. Licentiatgraden synes aldrig at have spillet nogen rolle i Det Filosofiske Fakultet, og den forsvandt senest i de øvrige fakulteter i løbet af det 19. århundrede.

I 1955 blev licentiatgraden genindført i teologi, og blev i 1969 indført ved alle øvrige videnskabelige discipliner ved danske universiteter og højere læreanstalter som en almindelig universitetsgrad, på niveau med ph.d. graden ved angelsaksiske universiteter. Dette skete især efter ønske fra naturvidenskaberne, hvor man i det stadig mere intense internationale samarbejde manglede en betegnelse, der var sammenlignelig med udenlandske universiteters Ph.D. I konsekvens heraf brugte danske licentiater ikke sjældent betegnelsen ph.d. i udlandet, hvilket førte til, at betegnelsen licientiat officielt blev afløst af ph.d. i 1989.