Lektor – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > L > Lektor

14. marts 2011

Lektor

Ved universiteterne benyttedes titlen lektor i ældre tid til faste lærere under professorniveau i en række specielle fag, (l783 lektorat i botanik, 1795 og 1800 lektorater i kemi, alle ved Det medicinske Fakultet), og da der i 1836 blev oprettet lærestole i engelsk, tysk og fransk blev de normeret som lektorater. Senere har der været ansat såkaldt indfødte lektorer i en række sprog fag ved universiteterne. Ligesom det kan nævnes, at lektorer i en række specielle discipliner har spillet en betydelig rolle ved det juridiske studium.
Fra begyndelsen af 1970'erne har størsteparten af universiteternes fastansatte videnskabelige personale haft stillingsbetegnelsen lektor. Hertil kommer et stort antal eksterne lektorer, dvs. deltidslærere uden forskningsret, ved de kliniske fag i lægeuddannelsen fungerer på tilsvarende vis hospitalslæger som kliniske lektorer.

Se mere om området i Professorer og andre Universitetslærere i ældre tid