Konsistoriums undersøgelsesudvalg 1945 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > K > Konsistoriums undersøg...

15. august 2010

Konsistoriums undersøgelsesudvalg 1945

Efter forslag fra Studenterrådet nedsatte Konsistorium 8. juni 1945 et udvalg til ”at foretage en undersøgelse af sådanne studerendes forhold, som under den tyske besættelse af Danmark havde udvist en national uværdig holdning”. Til udvalget udpegede Konsistorium professorerne dr. jur. Erwin Munch-Petersen og dr. phil. Carsten Høeg, Studenterrådet stud. jur. Svend Nygaard Koch.

Udvalget holdt 7 møder i dagene 18. – 26. juni, og yderligere 4 i dagene 15. august – 3. september 1946, hvortil i alt 137 personer var indkaldte. I 1946 blev der yderligere afholdt møder 11. maj, 14. juni og 10. oktober.

En af de fremmødte fik efter afhøringen en undskyldning for uberettiget indkaldelse. 34 af de resterende 136 var studerende ved andre læreanstalter.

Som det fremgår, skulle udvalget undersøge studerendes forhold. Desuagtet blev enkelte kandidater samt lektor, dr. jur. C. Popp-Madsen afhørt af udvalget.

Af sanktioner var der tale om forskellige former for irettesættelser/alvorlig irettesættelse/formaning samt relegation, dvs. bortvisning fra Universitetet.

Relegationen var i et mindre antal tilfælde tidsbegrænset, fra ½ - 2 år, i de resterende tilfælde uden tidsbegrænsning. Dog blev et antal, men ikke alle tidsubegrænsede relegationer ophævede efter en kortere årrække.

Der blev i alt relegeret 28 studerende, hvoraf 8 var fra andre læreanstalter end KU, og 20 fra KU.