Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > I > Institut

28. juli 2008

Institut

Ordet institut kommer af det latinske institutum, dvs. ordning, indretning, af verbet instituere, dvs. bygge, indrette, undervise. Efter tysk forbillede blev institut fra begyndelsen af 1800 tallet i Danmark brugt om en række først og fremmest private uddannelsesanstalter, repræsenterende en bred vifte af institutioner (Pigeskoler, studenterkurser osv.). Og herfra bredte betegnelsen sig til universitetet.

Niels Bohr Institutet anno 1921

Institut for Teoretisk Fysik fra 1916, i dag Niels Bohr Institutet, er Universitets første egentlige institut, forstået som den organisatoriske ramme omkring undervisning og forskning i en større videnskabelig disciplin.

På Københavns Universitet har der altid hersket uklarhed om, hvad ordet institut dækker. Det skyldes, at betegnelsen er blevet anvendt såvel om en organisatorisk enhed (fx Romansk Institut, Matematisk Institut osv.) som om en fysisk enhed, en bygning (fx H.C. Ørsted Instituttet, Panum Instituttet m.fl.). Eller begge dele, som tilfældet har været i faget fysiologi, hvor såvel det fysiologiske institut under Det Naturvidenskabelige Fakultet, som den bygning, der huser det, i en årrække bar navnet ”August Krogh Instituttet”, opkaldt efter nobelpristageren August Krogh, eller faget teoretisk fysik, hvor såvel bygning og institut er blevet navngivet efter nobelpristageren Niels Bohr.

Denne dobbelte brug af betegnelsen institut, der ofte virker forvirrende i det daglige, er fortsat gældende.

Læs mere om institutternes historie, herunder studienævn og styrelsesloven her.