Æresdoktorer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > Æ > Æresdoktorer

18. september 2026

Æresdoktorer

Churchill, æresdoktor ved KU i 1950

I 1950 blev den britiske premierminister Winston S. Churchill æresdoktor ved Københavns Universitet. Han modtog ved samme lejlighed en ekstraordinær udgave af Sonningprisen. På billedet ses Churchill i midten, og til venstre for ham, Universitetets daværende rektor Hans Marinus Hansen.

Siden 1929 har Københavns Universitet haft æresdoktorgraden som den højeste akademiske anerkendelse uden at modtageren i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. Den tildeles personer der har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau. Og almindeligvis har vedkommende tillige spillet en væsentlig rolle for forskning og forskeruddannelse ved Københavns Universitet, som gæstelærer eller gennem internationalt forskningssamarbejde.

Læs om de forskellige akademiske grader

Æresdoktorgraden er i sin nuværende form indført med forordningen af 9. januar 1824. Tidligere kunne kongen på egen hånd udnævne doktorer, såkaldte doctores bullati, hvilket senest skete i 1736, men denne praksis kan ikke sammenlignes med ordningen fra 1824, der især var inspireret fra udlandet. Jf. Fritze Smith; Doktordisputatsens historie ved Københavns Universitet. Kbh. 1950.

Indtil 1977 tildelte såvel Det Naturvidenskabelige Fakultet som Det Humanistiske Fakultet dr.phil.-graden. I listen er med tilføjelsen (nat) angivet, at graden er tildelt af Det Naturvidenskabelige Fakultet. Hvor dette ikke er tilføjet, er graden tildelt af Det Humanistiske Fakultet. I 1977 erstattedes dr.phil.-graden for det matematisk-naturvidenskabelige område af dr.scient.-graden. Ved samme lejlighed indførtes doktorgraden i socialvidenskab (dr.rer.soc.) ved det socialvidenskabelige område. I 1996 indførtes den psykologiske doktorgrad (dr.psyk.) ved det psykologiske fagområde.

Tidligere æresdoktorer

Navnene på personer, der siden 1824 har modtaget æresdoktorgraden ved Københavns Universitet, findes for perioden 1824-1835 i F.E. Hundrup: Biografiske Efterretninger over dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de højeste akademiske Værdigheder, 1-3. Kbh. 1854-59, mens publikationen Danish Theses for the Doctorate and Commemorative Publications of the University of Copenhagen 1836-1926, Copenhagen & London 1929, indeholder liste over tildelte æresdoktorgrader frem til og med 1926.

Æresdoktorer fra 1927 til i dag

Fortegnelsen over æresdoktorer fra 1927 til nu er sammenskrevet på grundlag af Københavns Universitets årbøger. Kortfattede biografier over de enkelte æresdoktorer findes indtil 1973 i de årlige festskrifter i anledning af universitetets årsfest, og fra 1979 til 2006 i universitetets årbøger

1927-1939, 1940-1949, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-20092010- 

1929
- i anledning af Københavns Universitets 450-års-jubilæum

Söderblom, Lars Oluf Jonathan (dr.theol. h.c.)
Holmquist, Hjalmar (dr.theol. h.c.)
Kolsrud, Oluf (dr.theol. h.c.)
Moltesen, L. (dr.theol. h.c.)
Koch, L.J. (dr.theol. h.c.)
Bull, Edvard Hagerup (dr.jur. h.c.)
Granfelt, Otto Hjalmar (dr.jur. h.c.)
Thyrén, Johan Carl Wilhelm (dr.jur. h.c.)
Heckscher, Eli F. (dr.polit. h.c.)
Panner, H.J. (dr.med. h.c.)
Norrie, Gordon (dr.med. h.c.)
Holst, Peter F. (dr.med. h.c.)
Hammar, J. Aug. (dr.med. h.c.)
Forssell, G. (dr.med. h.c.)
Forssman, J. (dr.med. h.c.)
Broman, Ivar (dr.med. h.c.)
Helweg, Hj. (dr.med. h.c.)
Sievers, Richard (dr.med. h.c.)
Holst, Axel (dr.med. h.c.)
Holm, Gustav (dr.phil. h.c.)
Neergaard, Niels (dr.phil. h.c.)
Petersen, Carl S. (dr.phil. h.c.)
Kock, Axel (dr.phil. h.c.)
Lidén, Evald (dr.phil. h.c.)
Nilsson, Martin P. (dr.phil. h.c.)
Schück, H. (dr.phil. h.c.)
Weibull, Lauritz (dr.phil. h.c.)
Olsen, Magnus (dr.phil. h.c.)
Krohn, Kaarle (dr.phil. h.c.)
Esben-Petersen, P. (dr.phil. h.c. (nat.))
Pedersen, P.O. (dr.phil. h.c. (nat.))
Raunkjær, C. (dr.phil. h.c. (nat.))
Komppa, G. (dr.phil. h.c. (nat.))
Sæmundsson, B. (dr.phil. h.c. (nat.))
Bjerknes, V. (dr.phil. h.c. (nat.))
Wiman, A. (dr.phil. h.c. (nat.))

1930
Pappenheim, Max (dr.jur. h.c.)

1931 - 1940 Til toppen
Ingen

1941
Krabbe, Oluf H. (dr.jur. h.c.)
Jørgensen, Poul Johs. (dr.jur. h.c.)

1942 - 1944
Ingen

1945
Müller, Th. A.

1945
- i anledning af Danmarks befrielse

Berggrav, Ejvind (dr.theol. h.c.)
Berg, Paul (dr.jur. h.c.)
Ekleberg, Birger (dr.jur. h.c.)
Undén, Östen (dr.jur. h.c.)
Bernadotte, grev Folke (dr.med. h.c.)
Chievitz, Ole (dr.med. h.c.)
Löfstedt, Einar (dr.phil. h.c.)
Seip, Didrik Arup (dr.phil. h.c.)

1946 - 1948
Ingen

1949
Rasmussen, Rasmus Christian (dr.med. h.c.)
Schlyter, Karl (dr.jur. h.c.)

1950Til toppen
- i anledning af Det Naturvidenskabelige Fakultets 100-års jubilæum

Riesz, Marcel (dr.phil. h.c. (nat.))
Störmer, Carl (dr.phil. h.c. (nat.))
de Hevesy, George (dr.phil. h.c. (nat.))
Hassel, Odd (dr.phil. h.c. (nat.))
Cramér, Carl Harald (dr.phil. h.c. (nat.))
Barth, Thomas (dr.phil. h.c. (nat.))
Nilson, Helge Magnus Oscar (dr.phil. h.c. (nat.))
Federley, Harry (dr.phil. h.c. (nat.))
von Post, Ernest Jacob Lennart (dr.phil. h.c. (nat.))
Stensiö, Erik (dr.phil. h.c. (nat.))
Hasselbalch, Karl (dr.phil. h.c. (nat.))
Hansen, Viggo (dr.phil. h.c.))

1950
Churchill, Winston Spencer (dr.phil. h.c.)
Westrup, Carl Wium (dr.jur. h.c.)

1951
Ingen

1952
Thalbitzer, William (dr.phil. h.c.)

1953 - 1954
Ingen

1955
Herlitz, Nils (dr.jur. h.c.)
Linderstrøm-Lang, Kaj (dr.med. h.c.)

1956
- i anledning af 300-året for Niels Steensens immatrikulation

Mikkelsen, Ejnar (dr.phil. h.c. (nat.)
Vedel, Aage Helgesen (dr.phil. h.c. (nat.))
Milthers, Poul Christian Vilhelm Madsen (dr.phil. h.c. (nat.))
Schjelderup-Ebbe, Thorleif (dr.phil. h.c. (nat.))

1957
Ingen

1958
Neiiendam, Robert (dr.phil. h.c.)
Bergmann, Lorenz (dr. theol. h.c.)
Møller, Erik (dr.phil. h.c.)

1959
Arnholm, Carl Jacob (dr.jur. h.c.)
Trolle, Jørgen (dr.jur. h.c.)
Lindahl, Erik (dr.polit. h.c.)
Frisch, Ragnar (dr.polit. h.c.)
Scheuermann, Holger Werfel (dr.med. h.c.)

1960 Til toppen
HKH prins Peter af Grækenland (dr.phil. h.c. (nat.))
Holter, Heinz (dr.phil. h.c. (nat.))
Larsen, C. Syrach (dr.phil. h.c. (nat.))
Paulli, Richard (dr.phil. h.c.)

1961
Lindhardt, Marie (dr.med. h.c.)
- første kvindelige æresdoktor

1962 - 1964
Ingen

1965
- for Naturvidenskabs vedkommende i anledning af 80-året for Niels Bohrs fødsel

Weibull, Curt (dr.phil. h.c.)
Wöldike, Mogens (dr.phil. h.c.)
Klein, Oscar (dr.phil. h.c. (nat.))
Heisenberg, Werner (dr.phil. h.c. (nat.))
Dirac, Paul A.M. (dr.phil. h.c. (nat.))
Rosenfeld, Leon (dr.phil. h.c. (nat.))
Weisskopf, Victor F. (dr.phil. h.c. (nat.))
Delbrück, Max (dr.phil. h.c. (nat.))

1966
Edelmann, Raphael (dr.phil. h.c.)
Jørgensen, Jørgen (dr.phil. h.c.)

1967
van Heekeren, Henrik Robbert (dr.phil.h.c.)

1968
von Caemmerer, Ernst (dr.jur.h.c.)
Sellin, Thorsten (dr.jur. h.c.)
Jørgensen, Peter (dr.phil. h.c.)
Lehmann, Inge (dr.phil. h.c. (nat.))

1969
Seidenfaden, Gunnar (dr. phil. h.c. (nat.))
Barr, Kaj (dr. phil. h.c.).

1970 Til toppen
Gross, Leo (dr. jur. h.c.)
Karlgren, Hjalmar (dr. jur. h.c.)
Andenæs, John (dr.jur. h.c.)

1971
Fuijeda, Akira (dr.phil. h.c.)
Lattimore, Owen (dr. phil. h.c.)

1972
Lipmann, Fritz (dr.med. h.c.)

1973
Hellner, Jan (dr.jur.h.c.)
Tolstrup, Flemming (dr. jur. h.c.)
Houmann, Børge (dr.phil. h.c.)
Elbert, Samuel H. (dr.phil. h.c.)
Dalsgaard-Nielsen, Torvald (dr.med. h.c.)
Wolf, Niels L. (dr. phil. h.c. (nat.)

1974
Ingen

1975
Seidelin, Paul (dr. theol. h.c.)

1976
Møhl, Ulrik V. (dr.phil. h.c. (nat.))

1977 - 1978
Ingen

1979
- i anledning af Københavns Universitets 500-års-jubilæum

Hansen, Knud (dr. theol. h.c.)
Kjöllerström, Sven (dr. theol. h.c.)
Brækhus, Sjur (dr.jur. h.c.)
Ekelöf, Per Olof (dr. jur. h.c.)
Boserup, Ester (dr. polit. h.c.)
Hansen, Henny Harald (dr.scient.soc. h.c. )
Knuth, Eigil (dr.scient.soc. h.c.)
Kety, Seymour S. (dr.med. h.c.)
Laurell, Carl Bertil (dr. med. h.c.)
Moore, Francis Daniels (dr.med. h.c.)
Severinghaus, John W. (dr.med. h.c.)
Tosteson, Daniel C. (dr.med. h.c.)
Bodelsen, Merete (dr.phil. h.c.)
Christensen, C.A. (dr.phil. h.c.)
Helgason, Jón (dr.phil. h.c.)
Iversen, Erik (dr.phil. h.c.)
Jakobson, Roman (dr.phil. h.c.)
Ricoeur, Paul (dr.phil. h.c.)
Sørensen, Villy (dr.phil. h.c.)
Jerne, Niels Kaj (dr.scient. h.c.).
Kalckar, Herman M. (dr.scient. h.c.)
Lieb, Elliott H. (dr.scient. h.c.)
Nygaard, Gunnar (dr.scient. h.c.)
Pedersen, Troels Myndel (dr.scient. h.c.)
Strutinsky, Vilen (dr.scient. h.c. )

1980Til toppen
Ingen

1981
Ussing, Hans H. (dr. med. h.c.)

1982 - 1983
Ingen

1984
Eckhoff, Torstein (dr. jur. h.c.)
Lassen, Niels A. (dr. med. h.c.)

1985
Skou, Jens Christian (dr. med. h.c.)
Gustafson, Torsten (dr. phil. h.c.)
de Rijk, Lambertus Maria (dr. phil. h.c.)
Sanchez, Francisco (dr. scient. h.c.)

1986
Torm, Axel E.Z.T. (dr. theol. h.c.)
Dahl, Tove Stang (dr. jur. h.c.)
Snævar, Asmann (dr. jur. h.c.)
Christensen, Tyge Ahrengot (dr. scient. h.c.)
Wiin-Nielsen, Aksel (dr. scient. h.c.)

1987
Pedersen, Hans Winding (dr. polit. h.c.)
Erikson, Erik Homburger (dr.scient.soc. h.c.)
Bendixen, Henrik H. (dr.med. h.c.)
Fog,Dan (dr. phil. h.c.)
Kadison, Richard V. (dr.scient. h.c.)
Clauson-Kaas, Niels (dr.scient. h.c.)

1988
Bengtsson, Bertil (dr.jur. h.c.)
Mahler, Halfdan T. (dr.med. h.c.)
Helgason, Sigurdur (dr.scient. h.c.)
Leupold, Urs (dr.scient h.c.)

1989
Eriksson, Lars E. (dr.jur. h.c.)
Harboe, Niels M. (dr.med. h.c.)
Björklund, Anders (dr.med. h.c.)
Frankl, Victor E. (dr.phil. h.c.)
Poder, Knud (dr.scient. h.c.)
Kleiman, Steven L. (dr.scient. h.c.)
Benneh, George (dr.scient. h.c.)

1990 Til toppen
Pedersen, Jørgen (dr.theol. h.c.)
Gagnér, Sten (dr. jur. h.c.)

1991
Ås, Berit (dr.scient.soc. h.c.)
Ribiero, Darcy (dr.scient.soc. h.c.)
Müller, Detlev (dr.med. h.c.)
Fischer, Erik (dr.phil. h.c.)
Dunbar, Maxwell J. (dr.scient. h.c.)

1992
Hong, Hovard V. (dr.theol. h.c.)
Illsley, Raymond (dr.med. h.c.)
Hökfelt, Tomas (dr.med. h.c.)
Schafer, Roy (dr.phil. h.c.)
Stokoe, William C. (dr.phil. h.c.)
Ohala, John J. (dr.phil. h.c.)

1993
Martensen, Hans (dr.theol. h.c.)
Wiberg, Bertil (dr.theol. h.c.)
Blasi Francesco (dr.med. h.c.)
Higgins, Robert (dr.scient. h.c.)
Hertz, Leif (dr.scient. h.c.)
Fischer-Jørgensen, Eli (dr.phil. h.c.)
Magris, Claudio (dr.phil. h.c.)

1994
Strathern, Marilyn (dr.scient.soc. h.c.)
Engvall, Eva (dr.med. h.c.)
Kenny, Alan John (dr.med. h.c.)

1995 Til toppen
Theunissen, Michael (dr.theol. h.c.)
Waltz, Kenneth (dr.scient.pol. h.c.)
Smith, Lucy (dr.jur. h.c.)
Strömholm, Stig (dr.jur. h.c.)
Pierrot-Deseilligny, Emmanuel (dr.med. h.c.)
Chance, Britton (dr.med. h.c.).
Langberg, Harald (dr.phil. h.c.)
Liverani, Mario (dr.phil. h.c.)
Rees, Martin (dr.scient. h.c.)

1996
Haystrup, Helge (dr.theol. h.c.)
Christie, Nils (dr.jur.h.c.).
Genefke, Inge (dr.med. h.c.).
Blom, Ida (dr.phil. h.c.)
Cole, Michael (dr.phil. h.c.).
Sargeson, Alan McLeod (dr.scient. h.c.).
Langway, Jr., Charles Chester (dr.scient. h.c.).

1997
Weiss, Hans Fiedrich (dr.theol. h.c.)
Bernt, Jan Fridtjof (dr.jur. h.c.).
Ingvar, David H. (dr.med. h.c.)
Siesjö, Bo K. (dr.med. h.c.).
Bordwell, Davis (dr.phil. h.c.).
Lund, Hakon (dr.phil. h.c.)
Brattegard, Torleiv (dr.scient. h.c.)

1998
Bing, Jon (dr.jur. h.c.)
Maher, Brendan A (dr.psyk. h.c.).
Wilce, Robert T. (dr.scient. h.c.).
Brown, Gerald E. (dr.scient. h.c.).

1999
Persson, Per Erik (dr.theol. h.c.)
Opie, Lionel Henry (dr.med. h.c.)
Semenza, Giorgio (dr.med. h.c.)
Shephard, Gordon Murray (dr.med. h.c.)
Karlsson, Stefán (dr.phil. h.c.)
Lord Quirk of Bloomsbury, Randolph (dr.phil. h.c.)
Marsella, Anthony Joseph (dr.scient. h.c.)
Haggett, Peter (dr.scient. h.c.)

2000 Til toppen
- for Naturvidenskabs vedkommende i anledning af 150-års jubilæet

Mannermaa, Tuomo (dr.theol. h.c.)
Allardt, Erik (dr.scient.soc. h.c.)
Christensen, Anne (dr.jur. h.c.)
Bernitz, Ulf (dr.jur. h.c.)
Cryer, Philip E. (dr.med. h.c.)
Mitchell, Jere H. (dr.med. h.c.)
Knudsen, Jørgen (dr.phil. h.c.)
Barker, Eileen (dr.phil. h.c.)
Kadanoff, Leo (dr.scient. h.c.)
Nurse, Paul (dr.scient. h.c.)
Brans, Jean-Pierre (dr.scient. h.c.)
Hawkesworth, Chris (dr.scient. h.c.)

2001
Håkanson, Rolf (dr.med. h.c.)
Crumlin-Pedersen, Ole (dr.phil. h.c.)
Lincoln, Bruce (dr.phil. h.c.)
Cuntz, Joachim (dr.scient. h.c.)

2002
Wilhjelm, Henrik (dr.theol. h.c.)
Bauman, Zygmunt (dr.scient.soc. h.c.)
Clayton, David George (dr.med. h.c.)
Thesleff, Irma (dr.odont. h.c.)
McCormick, Robert (dr.phil. h.c.)
Stern, Daniel N. (dr. psyk. h.c.)
Sansò, Fernando (dr.scient. h.c.)
Friesen, James D. (dr.scient. h.c.)

2003
Deuser, Hermann (dr.theol. h.c.)
Werb, Zena (dr.med. h.c.)
Gorlin, Robert J. (dr.odont. h.c.)
Andersson, Thorsten (dr.phil. h.c.)
Gray, Harry Barcus (dr.scient. h.c.)
Vane-Wright, Richard Irwin (dr.scient. h.c.)

2004
Bissel, Mina J. (dr.med. h.c.)
Opitz, John Marius (dr.med. h.c.)
Jaritz, Gerhard (dr.phil. h.c.)
Hochbaum, Dorit S. (dr.scient. h.c.)
Tarantola, Albert (dr.scient. h.c.)

2005Til toppen
Moxnes, Halvor (dr.theol. h.c.)
James, Wendy (dr.scient.ant. h.c.)
Lærum, Ole Didrik (dr.med. h.c.)
Blasberg, Ronald G. (dr.med. h.c.)
Eckert, Penelope (dr.phil. h.c.)
Sawyer, Peter (dr.phil. h.c.)
Satir, Peter (dr.scient. h.c.)
Libchaber, Albert J. (dr.scient. h.c.)

2006
Ingolf U. Dalferth, (dr.theol. h.c.)
Viggo Hagstrøm, (dr.jur. h.c.)
Kaarlo Tuori (dr.jur. h.c.)
Yihai Cao (dr.med. h.c.)
Benjamin Rampton (dr.phil. h.c.)
Erika Fischer-Lichte (dr.phil. h.c.)
Riccardo Giacconi (dr.scient. h.c.)
Timothy Wallington (dr.scient. h.c.)

2007
Jens Birch Lyster (dr.theol. h.c.)
M. A. Mohamed Salih (dr.theol. h.c.)
Gustav Konrad von Schultess (dr.med. h.c.)
John W. Lynch (dr.med. h.c.)
Kirsten Sandvig (dr.med. h.c.)
Paolo Matthiae (dr.phil. h.c.)
Orvar Löfgren (dr.phil. h.c.)
Nicoletta Calzolari Zamorani (dr.phil. h.c.)
H. Jeff Kimble (dr.scient. h.c.)
Michael Clark (dr.scient. h.c.)
Professor Patricia Vertinsky (dr.scient. h.c.)
Karin Birte Svensson (dr.scient. h.c.)
Katrin Hinrichs (dr.scient. h.c.)
Magni Martens (dr.scient. h.c.)
Graham A.R. Johnston (dr.scient. h.c.)

2008

Den juridiske æresdoktorgrad
Professor emeritus Frances Raday
Faculty of Law
The Hebrew University of Jerusalem
Israel

Den sociologiske æresdoktorgrad
Professor emeritus Thomas J. Scheff
Department of Sociology
University of California
Santa Barbara, USA

Den naturvidenskabelige æresdoktorgrad
Professor Peter Bordier Høj
The University of South Australia
Adelaide, Australien

Den medicinske æresdoktorgrad
Professor C. Ronald Kahn
Joslin Diabetes Center
Boston, USA

Den medicinske æresdoktorgrad
Professor Anne-Lise Børresen-Dale
Institute for Cancer Research
Norwegian Radium Hospital
Norge

Den medicinske æresdoktorgradTil toppen
Professor Jayaprakash Muliyil
Christian Medical College & Hospital
Vellore, Indien

2009

Den teologiske æresdoktorgrad
Carol A. Newsom
Professor
Candler School of Theology
Emory University
Atlanta, USA

Den filosofiske æresdoktorgrad
Alister Cumming
Professor
Modern Language Centre
University of Toronto
Canada

Den filosofiske æresdoktorgrad
Patricia Crone
Professor
School of Historical Studies
Institute for Advanced Study
Princeton, USA

Den filosofiske æresdoktorgrad
Ingvild Sælid Gilhus
Professor
Institutt for arkeologi, historie,
kulturvitenskap og religionsvitenskap
Universitetet i Bergen, Norge

Den naturvidenskabelige æresdoktorgrad
Jane Lubchenco
Professor, Under Secretary of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
Washington D.C.
USA

Den naturvidenskabelige æresdoktorgrad
Mark A. Ratner
Professor
Department of Chemistry
Northwestern University
Evanston, USA

Den farmaceutiske æresdoktorgrad
Richard W. Olsen
Professor
Deptartment of Molecular & Medical Pharmacology
David Geffen School of Medicine at UCLA
Los Angeles, USA

2010

Statskundskab

Bernard N. Grofman
Professor
Department of Political Science
& Center for the Study of Democracy
University of California, Irvine, USA

Psykologi

Norman Sartorius
Professor
Association for the Improvement of
Mental Health Programmes
University of Zagreb, Kroatien

Medicin

Wendy L. Havran
Professor
Department of Immunology
The Scripps Research Institute
La Jolla, USA

Medicin

James Matthew Robins
Professor
Departments of Epidemiology and Biostatistics
Harvard School of Public Health
Harvard University, USA

Medicin

Donald F. Steiner
Professor
Howard Hughes Medical Instiute
University of Chicago
USA

Veterinærvidenskab

Anne Cooke
Professor
Department of Pathology
University of Cambridge
Storbritannien

Jordbrugsvidenskab

Wangari Muta Maathai
Professor
Wangari Maathai Institute for Peace
and Environmental Studies
University of Nairobi, Kenya

Naturvidenskab

Gunnar Öquist
Professor
Institutionen för fysiologisk botanik
Umeå universitet
Sverige

2011

Teologi


Eike Wolgast
Professor
Historisches Seminar
Universität Heidelberg, Tyskland

Filosofi


Peter Burke
Professor
Emmanuel College
University of Cambridge, Storbritannien

Nikolas Coupland
Professor
Cardiff Scholl of English, Communication
University of Wales Cardiff, Storbritannien

Naturvidenskab


Doris Jorde
Professor
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Universitetet i Oslo, Norge

Lars Mathiassen
Professor
Department of Computer Information Systems
Georgia State University, USA

Hans Joachim Schellnhuber
Professor
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Potsdam, Tyskland

Farmaceutisk videnskab


Nico P. E. Vermeulen
Professor
Faculteit der Exacte Wetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam, Holland

Harold Steve White
Professor
Department of Pharmacology and Toxicology
University of Utah, USA

2012Til toppen

Jura

Professor
Asbjørn Kjønstad
Institutt for offentlig rett
Universitetet i Oslo
Norge

Professor
William A. Schabas
Department of Law
Middlesex University
London, England

Sociologi

Professor Gøsta Esping-AndersenDepartamento de Ciencias Políticas y Sociales Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Spanien

Medicin

Professor
Shitij Kapur
Institute of Psychiatry
Kings College
London, England

Professor
Gunnar Lindahl
Institutionen för laboratoriemedicin
Lunds universitet
Sverige

2013Til toppen

Teologi
Professor Niels Jørgen Cappelørn
Søren Kierkegaard Forskningscenter, Københavns Universitet, Danmark

Humaniora
Senior Director and Distinguished Scientist at Nuance Communications and
Consulting Professor of Linguistics at Stanford University
Ronald M. Kaplan
Palo Alto, USA

Filosofi
Professor Will Kymlicka
Department of Philosophy, Queen’s University, Ontorio, Canada

Naturvidenskab
Rector Lisa Sennerby Forsse
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Uppsala, Sverige

Naturvidenskab
Dr. Peter Jenni
Physics Department, CERN
Geneva, Switzerland

2014

Jura
Senior Professor
Laurence Helfer
Duke Law School, Duke University, USA

Jura
Professor
Eivind Smith
Faculty of Law, University of Oslo, Norway

Samfundsvidenskab (Statskundskab)
Professor
Quentin Skinner
School of History, University of London, UK

Sundhedsvidenskab (Farmaci)
Senior Scientist
Eric Gouaux
Vollum Institute, Oregon Health & Science University, USA

Sundhedsvidenskab (Medicin)
Professor
Camilla Stoltenberg
Department of Global Public Health and Primary Care
University of Bergen, Norway

2015

Teologi
Professor Dale B. Martin
Department of Religious Studies, Yale University, USA

Humaniora (filosofi)
Professor Gilles Kepel
Paris Institute of Political Studies, France

Humaniora (filosofi)
Professor Sianne Ngai
Department of English, Stanford University, USA

Naturvidenskab
Professor Amira Klip
The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Canada

Naturvidenskab
Professor Cathie R. Martin
John Innes Center, UK