Æresdoktorer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > Æ > Æresdoktorer

18. september 2026

Æresdoktorer

Churchill, æresdoktor ved KU i 1950

I 1950 blev den britiske premierminister Winston S. Churchill æresdoktor ved Københavns Universitet. Han modtog ved samme lejlighed en ekstraordinær udgave af Sonningprisen. På billedet ses Churchill i midten, og til venstre for ham, Universitetets daværende rektor Hans Marinus Hansen.

Siden 1929 har Københavns Universitet haft æresdoktorgraden som den højeste akademiske anerkendelse uden at modtageren i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. Den tildeles personer der har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau. Og almindeligvis har vedkommende tillige spillet en væsentlig rolle for forskning og forskeruddannelse ved Københavns Universitet, som gæstelærer eller gennem internationalt forskningssamarbejde.

Æresdoktorgraden er i sin nuværende form indført med forordningen af 9. januar 1824. Tidligere kunne kongen på egen hånd udnævne doktorer, såkaldte doctores bullati, hvilket senest skete i 1736, men denne praksis kan ikke sammenlignes med ordningen fra 1824, der især var inspireret fra udlandet. Jf. Fritze Smith; Doktordisputatsens historie ved Københavns Universitet. Kbh. 1950.

Indtil 1977 tildelte såvel Det Naturvidenskabelige Fakultet som Det Humanistiske Fakultet dr.phil.-graden. I listen er med tilføjelsen (nat) angivet, at graden er tildelt af Det Naturvidenskabelige Fakultet. Hvor dette ikke er tilføjet, er graden tildelt af Det Humanistiske Fakultet. I 1977 erstattedes dr.phil.-graden for det matematisk-naturvidenskabelige område af dr.scient.-graden. Ved samme lejlighed indførtes doktorgraden i socialvidenskab (dr.rer.soc.) ved det socialvidenskabelige område. I 1996 indførtes den psykologiske doktorgrad (dr.psyk.) ved det psykologiske fagområde.

> Æresdoktorgraden og modtagerne helt frem til i dag
> De forskellige akademiske grader